2007 DEL 1. Nedräkning

Det har gått mer än en månad sedan operationen. Jag har varit med i ett fotoprojekt, skickat in min uppsats på råmanus-nivå. Jag är i ett taggigt tillstånd; vi diskuterar assimilationspolitik och jag blir arg, Lo och jag försöker finna Den Objektiva Sanningen samt det Goda/Onda. Jag kommer fram till att det feminismen kan ge oss är möjigheten att inte söka den Objektiva Godheten utan den Subjektiva dito.
Jag får ett mail om en antologi att medverka i, ett telefonsamtal om en intervju att delta i. Frågorna som jag ställer mig är två:

1. VIlken är feminismens utmaning? / Viktigaste fråga?

2. Vad har hänt detta år?


Having some cathing up to do:
1. Veckorevyn för en artikel om den lyckliga horan:

2. Bara Bröst-aktionerna. http://barabrost.blogg.se/